FITXER DE JOCS
A aquesta  pàgina hi trobareu una recopilació de les activitats lúdiques que treballem a classe. Són jocs presentats en forma de fitxa per tal de facilitar la realització de l'activitat. El fitxer està organitzat en 5 àmbits o categories de joc. Cada categoria correspon a un color determinat per tal que sigui més fàcil de localitzar.
Tipus d'activitat: 
Joc noves tecnologies

   Tradicional

Multicultural

Psicomotriu

 Joc de Falda


Tipus d’activitat: joc de falda

Nom de l’activitat: quan vaguis al mercat
Edat: 4-5 anys
Temps: 2’
Espai: qualsevol lloc on puguem estar còmodes
Objectius:
·         Establir i mantenir una relació afectiva amb l’adult.
·         Habituar-se a compartir l’adult.
·         Aconseguir centrar l’atenció en el joc i mantenir-la durant un temps determinat.
·         Iniciar el manteniment de la bona postura en fer jocs de falda.
·         Identificar parts concretes del seu cos: dits, mans,braços...
·         Memoritzar i reproduir finals de frase de les diferents cantarelles.
Recursos
Materials:
·         Equip de so.
·         Micròfon.
·         Altaveus.
·         Cd
Humans:
Persona animant a la participació,  dirigint i donant suport als pares que ens ensenyen les seves danses.
Descripció de l’activitat:
Amb el nen/a a la falda, s'agafa el braç de l'infant i es comença, des del canell, a fer veure que s'està tallant el braç amb un dit i dient “quan vaguis a la carnisseria que no et tallen d'aquí... ni d'aquí...” pujant cada vegada més pel braç fins que, amb una veu més forta diem “sinó d'aquí!”, arribant a l'aixella de l'infant i fent-li pessigolles.

Observacions: Podem trobar més versions d’aquesta dita.
Observacions: Podem trobar més versions d’aquesta dita.


Tipus d’activitat: Joc de falda
Nom de l’activitat: “Serra, merra”
Edat: dels 5 mesos als 3 anys
Temps: 5 minuts
Espai: Qualsevol lloc on ens puguem asseure
Objectius:
-       Fer que el nen gaudeixi durant l’activitat
Recursos
Materials:  Cap material específic
Humans: Educador/a
Descripció de l’activitat:
Ens posem l’infant a la falda i el balancegem enrere i endavant, al mateix moment que cantem una cançó que fa així:
“Serra merra de Cotí, cansalada al topí, topí, topí”, quan s’acaba, se li fa pessigolles per tot el cos.
Observacions: La cançó pot variar segons la zona on es canti.
Adaptacions:En el cas de tenir un alumne/a amb discapacitat (sensorial, motriu i cognitiva), durem a terme l’activitat amb el material específic adaptat a les seves possibilitats.

Tipus d'activitat: Joc de falda
Nom de l’activitat: El cavallet
Edat: 4 mesos als 6 anys
Temps: 10 minuts
Espai: Espai diàfan.
Objectius:
 • Diferenciar entre lent i ràpid.
 • Confiar en la persona amb la que juga.
 • Afavorir el contacte corporal.
 • Establir vincles afectius.
 • Reconèixer el propi nom.
Recursos
Materials: Una cadira .
Humans: Un adult i l´infant.
Descripció de l’activitat:
Assentarem al nen/a sobre la falda de cara a nosaltres amb les cames obertes, li agafem les mans i comencem a cantar la cançó movent al mateix temps les cames, quan la cançó arribi a la part d´anar a diferent pas ho farem al ritme corresponent de la cançó, quan acaba la cançó desplacem al nen cap a endarrere.
Con un caballito blanco,
(nombre) se fue al barranco,
con un caballito gris,
(nombre) se fue a París,
al paso, al paso, al paso,
al trote, al trote, al trote,
al galope, al galope, al galope”.
Observacions:
 • És un joc que agrada molt als nens/es i solen demanar que el repetim.
 • Hem de tenir en compte l'edat de l'infant amb moviments més suaus o més bruscos.
Adaptacions:
Adaptarem l'activitat depenent del tipus de discapacitat de l'infant: agafant el nen/a per l'esquena en lloc de les mans...
Aquesta activitat també es pot dur a terme asseient l´infant al sec de la cama.

  
Tipus d’activitat: Joc de Falda
Nom de l’activitat: Les titelles
Edat: 3 anys
Temps: 15 min
Espai: Aula
Objectius:
Desenvolupar el llenguatge
·         Afavorir el desenvolupament socioafectiu
·         Desenvolupar la motricitat fina
·         Estimular els sentits
·         Memoritzar el ritme i la lletra
·         Afavorir la relació amb els adults
·         Fomentar la coordinació ull-mà
·         Respectar el material
Recursos
Materials: Una titella de dit per nen/a
Humans: Educador/a
Descripció de l’activitat:
L’educador es posa en nen a la falda, a dos dits de la ma han de portar una titella cadascú, i han de fer el que diu la cançó.
Observacions:
·         El nen ha  participat?
·         Mostra interès?
·         El nen/a ha respost bé a l’activitat?
·         Ha cooperat amb l’adult?
Adaptacions: L’adaptació és farà en funció de les observacions si s’escau.

  
Tipus d’activitat:
Falda
Nom de l’activitat:
Ball manetes
Edat:
De 12 a 18 mesos
Temps:
entre 5 i 10 minuts
Espai:
Aula
Objectius:
 • Fomentar la participació activa de l'infant
 • Incrementar el vincle afectiu entre la persona adulta i l'infant
 • Desenvolupar les capacitats sensorials i cognitives
 • Estimular-lo/la en els moviments
Recursos
Materials
Una cadira per si l'educadora vol assentar-se o una estora pel terra
Humans
L'educadora i els infants
Descripció de l’activitat:
És molt important la suavitat i el ritme i l’alegria que s’hi posi. L’infant s’asseu a la falda, encarat a l’adult. També es pot fer estirat. Se l’agafa per l’avantbraç i se li fan picar les mans, seguint el ritme de la cançó. Es pot fer picant les galtes del nen o de la nena, o de l’adult, segons el moment.
Observacions:
Adaptacions:


Tipus d’activitat: Psicomotriu
Nom de l’activitat: Stop
Edat: 24 -36 mesos.
Temps: 5 – 10’
Espai: A l’aire lliure.
Objectius:
·         Afavorir al desenvolupament afectiu i a les pròpies capacitats d’iniciativa i de confiança en si mateix.
·         Establir vincles amb adults i iguals.
·         Evocar i representar vivències.
·         Afavorir la creativitat i la imaginació.
·         Ajudar en el desenvolupament de l’equilibri, la lateralització i el control de propi cos (muscular, postural, respiratori...).
Recursos
Materials:
·          
Humans: educador/a o qualsevol persona adulta.
Descripció de l’activitat:
Els infants es van desplaçant lliurement i a la senyal de STOP, s’han d’aturar i mantenir l’equilibri en aquella posició.Observacions: en comptes de donar la senyal d’aturar-se dient STOP!, podem fer servir música.
Adaptacions:
-          Discapacitat motriu amb cadira de rodes: un dels seus companys anirà arrossegant la cadira.
-          Discapacitat sensorial visual: els seus companys l’ajudaran a moure’s sense topar-se amb res.


Tipusd’activitat:  Jocpsicomotriu
Nom de l’activitat: “El ball de la civada”
Edat:4anys.
Temps: 35 min
Espai: Aula d’usos múltiples o de psicomotricitat
Objectius:
-Desenvolupar l’equilibri, l’atenció i la coordinació de moviments
específics.
-Incrementar les capacitats afectives i emocionals.
-Afavorir la relació amb diferents rols.
-Aprendre llenguatge.
Recursos
Material: -Música
Humans:  Educador/a
Descripció de l’activitat:
Primer de tots els infants es posen en cercle. L'educador/a comença la cançó conjuntament amb els infants i fan els gestos assignats a cada moviment (sembrar, segar, pastar...)

“El ball de la civadajous el cantaré. El ball de la civada jo us el cantaré.
El pare quan la sembrava
Feia així, feia així,
se'n daba un toc al pit
i se'n girava així:
Treballem, treballem,
que la civada, que la civada
treballem, treballem,
que la civada guanyarem"
(llaurava, segava,pastava...)
Observacions:
L'educador/a ha de ser la veu cantant i elsinfants
l'han d'imitar.
Adaptacions:
En el cas de tenir un alumne/a amb discapacitat (sensorial, motriu i cognitiva), durem a termel’activitat amb el material específic adaptat a les seves possibilitats.


Tipus d'activitat: Joc psicomotriu
Nom de l’activitat: Conillets al seu cau
Edat: 5-6 anys
Temps: 30 minuts
Espai: Pati de l'escola, gimnàs o aula polivalent.
Objectius:
 • Afavorir el coneixement espacial.
 • Estimular el moviment d'acció-reacció.
 • Discriminar figures geomètriques.
 • Identificar diferents colors.
 • Desenvolupar l´ajustament corporal.
 • Enfortir els músculs en general.
Recursos
Materials:
 • Rodones i quadrats de cartolina
plastificats, o folrats.
 • Ruleta de cartró amb formes geomètriques i colors.
 • Fitxes de cartolina de colors
Humans:
Nens/es de l'aula amb suport de l'educador/a.
Descripció de l’activitat:
Posarem rodones i quadrats de diferents colors variats (el nostre cau) al terra de l'espai on ens trobem. Tot seguit un infant del grup (mare/pare conillet) s'encarregarà de fer girar la maneta de la ruleta que ens indicarà una forma geomètrica (quadrat o rodona) i un color determinat. Aquest mateix nen/a serà l'encarregat de dir en veu alta el resultat obtingut de la ruleta a la resta del grup (conillets).
La resta de nens/es hauran de fixar-se visualment on es troba situada la forma geomètrica del color resultant i anar-hi corrents per tal d'arribar primers al cau.
Observacions: Resulta estimulant pels infants el fet de que es doni l'opció a qualsevol d'ells de ser el protagonista de dirigir el joc.
Adaptacions: Es poden utilitzar cartolines de colors en el cas que ens trobem algun nen/a amb algun tipus de deficiència auditiva.
El fet de donar l'opció de que hi hagi un nen protagonista que giri la ruleta o ensenyi una cartolina ens permet integrar qualsevol infant que pateixi alguna deficiència motriu que no li permeti córrer.
Es poden fer diferents variants del joc:
 • Proposar que ho facin agafats de les mans i per parelles.
 • Quan el pare/mare conillet doni les indicacions la resta han d’estar d’esquena als caus.
 • Un dels nens/es de la parella amb els ulls tapats i el company li fa de guia, i després s’intercanvien els papers.


Tipus d’activitat: Psicomotriu
Nom de l’activitat: El gat i el ratolí
Edat:
De 3 a 5 anys
Temps:
Aproximadament 30 minuts
Espai:
Sala polivalent
Objectius:
 • Saber diferenciar rols
 • Fomentar la participació del grup classe
 • Fomentar la cooperació
 • Gaudir del joc
 • Afavorir la coordinació
Recursos
Materials:
Suport si hi ha molts d'infants
Humans
L'educadora i els infants
Descripció de l’activitat:
Es posa tot el grup en un cercle agafant-se de la mà. Un d’ells surt al mig del cercle i canta una cançó perquè a un dels altres li toqui. Els dos que es queden al mig del cercle són els que faran de gat i de ratolí. El qui fa de gat (es col·locarà a la part de fora del cercle) tindrà que intentar agafar al ratolí, i el qui fa de ratolí (es posarà dins del cercle) tindrà que fugir del gat, amb la condició de, qui estan al cercle aniran pegant voltes agafats de les mans cantant una cançó i deixant passar o no al gat i al ratolí. Per tal de deixar-los passar, les persones que estiguin al cercle, hauran d'aixecar els braços, per el contrari si no volen deixar-los passar, hauran de baixar els braços. Quan el gat agafa el ratolí, es canvien els personatges amb altres infants.

“Ratolí que t'agafa el gat,
Ratolí que t'agafarà,
Si no t'agafa a la nit
demà t'agafarà.”
Observacions:
Adaptacions:

  
Tipus d’activitat: Joc Multicultural
Nom de l’activitat: Ballem al joc perdut!
Edat: segons cicle d’Educació Infantil
Temps: Activitat durant la setmana cultural.
Espai: La Llar Infantil.
Objectius:
·         Construir una cultura comuna inclusiva de la diversitat des de l’experiència corporal.
·         Fer coincidir diferents generacions (avis, pares, tiets i nens/nenes) en la recerca de jocs dansats i danses tradicionals de la cultura catalana i d'altres països en diferents llengües i de diferents cultures.
·         Obrir un espai de convivència entre pares i fills a partir de les danses i jocs dansats.
·          Afavorir la participació de pares nouvinguts amb diferents cultures i llengües.
·         Oferir als alumnes un espai de joc i convivència intercultural.
Recursos
Materials:
·         Equip de so.
·         Micròfon.
·         Altaveus.
·         Cd
·         Instruments

Humans:
Persona animant a la participació,  dirigint i donant suport als pares que ens ensenyen les seves danses.
Descripció de l’activitat:
S’informarà a les famílies de l’activitat proposada per aconseguir la màxima participació.
Aprofitarem la diversitat de cultures dels nens de la classe i les seves famílies perquè ens ensenyin els balls típics dels seus països.
Observacions: la música i/o instruments els poden portar les famílies de casa si el centre no en disposa.
Exemple: “Ummi, ummi, ma aglaha.
Ganni, ganni, ma ansaha.
Quli, quli, ma ahlaha.
Ana abguiha, ana ahwaha.
Ana abguiha, ana ahwaha”
Adaptacions: si algun dels infants té una discapacitat motriu, li direm que és l’encarregat de posar la música i de posar ordre, així se sentirà integrat en l’activitat.


Tipus d’activitat: Joc multicultural
Nom de l’activitat: “Bomba”
Edat: 5 anys
Temps: 20 minuts
Espai: Qualsevol lloc on ens puguem asseure
Objectius:
-Estimular l'atenció.
-Estimular el cooperació entre companys.
- Coordinar els moviments corporals.
- Potenciar la capacitat numèrica.
 -Treballar l'escolta activa.
- Practicar el salt.
Recursos
Materials:  Una pilota
Humans: Educador/a
Descripció de l’activitat:
Els infants es col·locaran en cercle asseguts en terra. Un dels infants seurà en el centre i amb els ulls tancats anirà comptant mentalment fins a 20, mentre els companys estaran drets/es i aniran passant-se la pilota.
Quan l'infant que es troba en el centre deixi de comptar, dirà en veu alta: BOMBA!. L'infant que tingui en aquell moment la pilota s’haurà de seure amb les cames obertes. El joc tornarà a començar però ara l'infant què està en terra no pot rebre la pilota, per tant, l'infant del seu costat esquerre haurà de botar entre les seves cames per passar-li al següent company no eliminat. I així successivament, cada volta hi haurà més cames per botar i el joc acabarà quan només en quedi una infant dret al cercle.
Observacions: 
Podem trobar variacions. Afegir passos com en canvi de sentit.
Adaptacions:
Es podrà comptar més o menys de pressa. Si tenim alumnat amb NEE’s, com ara una sordesa, l'infant que crida “Bomba!” pot acompanyar el crit amb un gran gest, com alçar els braços, per permetre-li jugar en les mateixes condicions que la resta.Tipus d'activitat: Joc multicultural
Nom de l’activitat: Posa la berruga a la bruixa (Pin the Wart on the Witch”)
Edat: 3-4 anys
Temps: 10-15 minuts
Espai: Aula
Objectius:
 • Desenvolupar el coneixement espacial.
 • Aprendre a esperar el seu torn.
 • Conèixer i practicar un joc típic de la cultura anglosaxona.
Recursos
Materials: Pòster bruixa, berrugues adhesives
Humans: Educador/a i infants

Descripció de l’activitat:
Aquest joc és tradicional de la nit de Halloween. Els nens/es van per les cases demanant llaminadures i acaben la festa reunint-se en una casa i fen jocs típics d´aquesta data.
En aquest joc es penja una imatge d´una bruixa a la paret a l'alçada dels infants, es tapa els ulls a un nen/a, i tot seguit aquest intentarà posar la berruga al nas de la bruixa, aniran participant per torns. El nen/a que enganxi la berruga més a prop del nas és el guanyador/a.
Observacions:
Aquest joc és ideal per a nens i nenes de 2 a 3 anys perquè la seva dificultat és mínima i s’ho passen molt bé quan veuen les diferents parts d'on han enganxat la berruga.
Adaptacions:
Podem fer que el joc sigui per parelles i que l'infant que tingui els ulls destapats pugui fer de guia al cec. També es pot jugar que mentrestant la parella esta donant indicacions al cec, la resta de companys pugui fer sorolls o xiulets per distorsionar l'ambient.

Tipus d’activitat: Multicultural
Nom de l’activitat:
Terra i mar
Edat:
De 4 a 6 anys
Temps:
Aproximadament 30 minuts
Espai:
Pati o la mateixa aula
Objectius:
Afavorir al desenvolupament cognitiu i imaginatiu del nen.
Participar i cooperar activament en el desenvolupament del joc.
Potenciar la capacitat de reacció.
Conèixer jocs de cultures diferents a la nostra.
Interactuar entre els membres del joc.
Recursos
Materials
Un guix, una cinta o un pal, per tal de realitzar la línea divisòria.
Humans
L'educadora i els infants

Descripció de l’activitat:
Els infants es col·locaran en fila, i paral·lelament a ells dibuixarem una línia amb un guix o posarem una cinta en cas que no es pugui ratllar al terra.
Explicarem als infants que un dels cantons es el mar, i l’altre es la terra. Un cop els infants tinguin aquest concepte clar, l’educador/a dirà amb veu alta “mar” o “terra” i els nens/es hauran de saltar cap un canto o l’altre de la línia i cada cop augmentarem la velocitat, per tal de potenciar la capacitat de reacció.
L’infant que s’equivoqui més de 3 vegades quedarà eliminat.
Observacions:
Adaptacions:Tipus d’activitat: joc tradicional
Nom de l’activitat: conillets amagats
Edat:4-5 anys
Temps: 15’
Espai: a l’aire lliure
Objectius:
·         Afavorir la imaginació a l’hora d’amagar-se.
·         Desenvolupar la motricitat grossa.
Recursos
Materials:
·         Cançó
Humans: qualsevol adult que pugui vigilar

Descripció de l’activitat:
Es tracta, com ja sabeu, del popular joc de l'amagatall ("el escondite”), però en comptes de comptar, cantem la cançó.
El que para representa que és la llebre, que va cantant mentre té els ulls tapats i els altres, els conillets, es van amagant. L’educadora dirà “conillets a amagar, que la llebre va a caçar. De nit i de nit i de dia calarem foc a l’establia. Conillets, ja esteu ben amagats?”, si diuen que sí, la llebre els ha d’anar a buscar allà on estiguin amagats. Però si diuen que no, l’educadora ha de tornar a dir el mateix.
Si la llebre troba algun conillet, aquest serà el que pararà a la pròxima jugada.
L’única manera de salvar-se és arribar abans que la llebre on és l’educadora.
Conillets a amagar,
que la llebre va a caçar
de nit i de dia
cala foc a l’establia
cala foc al forn
quantes hores són?
la una, les dos, les dotze...

Observacions: canviar cantar la cançó per posar la gravació d’aquesta amb música inclosa. E:\Conillets a amagar.mp3
O en canvi, tocar-la l’educadora amb algun instrument:
Hi ha diferents versions de la cançó, nosaltres utilitzarem la que més ens agradi.
Adaptacions:

Tipus d’activitat:  Joc tradicional
Nom de l’activitat: La xarranca
Edat: A partir dels 4 anys
Temps:Indefinit
Espai: Exterior
Objectius:
-       Afavorir la manipulació correcta del cos i l’equilibri.
-       Coordinació visual i manual.
Recursos
Materials: Guix, pedra plana
Humans: Educador/a i infants
Descripció de l’activitat:Es fa un dibuix amb 8 cases. Des de fora de la figura s’ha de llançar una pedra  la primera casa, i a peu coix s’ha de saltar fins la casa2, i després, a la3. Un cop aquí, s’ha de saltar amb els dos peus i col·locar-se a les4-5; a peu coix, a la 6 i amb els dos peus, a les 7-8. Per acabar, es giravolta i es desfà el camí, arribant fins a la casa 2, on es recull la pedra i es salta fins a fora. Si s’aconsegueix, es llança la pedra a la casa 2, i així successivament. Quan es trepitja ratlla o la pedra cau fora de lloc, es perd el torn.
Observacions:
El dibuix de la xarranca és el següent:

La part ratllada és el cel i serveix per descansar. Es pot jugar amb cel o sense.
Adaptacions: En el cas de tenir un alumne/a ambdiscapacitat (sensorial, motriu i cognitiva), durem a termel’activitatamb el material específicadaptat a les sevespossibilitats.

Tipus d'activitat: Joc tradicional
Nom de l’activitat: “Churro, mediamanga, mangotero...”
Edat: 6
Temps: 30 minuts
Espai: Pati, aula polivalent, carrer.
Objectius:
 • Afavorir el contacte corporal.
 • Desenvolupar el llenguatge.
 • Memoritzar una cantarella.
 • Estimular la imaginació.
 • Facilitar la integració
Recursos
Materials:
Humans: Nens i nenes
Descripció de l’activitat:
Es fan dos equips, els membres d´un equip s´ajupen col·locats un davant de
l´altre. Sempre hi ha un/a que es recolza a la paret i aguanta el cap del primer que s´ajup. Els membres de l´altre equip aniran saltant un darrere de
l´altre al damunt d´aquests, intentant que tots hi tinguin cabuda. Si ho aconsegueixen el primer cantarà: “ churro, mediamanga, mangotero, adivina lo que tengo en el puchero de mi abuelo”. Tot dient la cantarella s´anirà posant la mà a les diferents zones del braç: churro-canell, mediamanga-colze i mangotero-espatlla. Els nens/es situats a baix hauran d´endevinar on té la mà. Si ho endevinen, llavors es canvien els papers. Si els nens/es de sota no aguanten el pes dels que tenen a sobre els tocarà tornar a ajupir-se un altre cop.
Observacions: Tenir en compte equiparar els grups segons la constitució corporal dels nens/es per tal d'evitar lesions.
Adaptacions:


  
Tipus d’activitat: Tradicional
Nom de l’activitat:El rei Sol
Edat:
De 4 a 6 anys
Temps:
Aproximadament 30 minuts
Espai:
Pati o la mateixa aula
Objectius:
 • Afavorir la socialització dels nens/es que hi juguen
 • Afavorir l'estructuració espacio-temporal
 • Fomentar el respecte entre companys i sobre el torn de cadascú
 • Desenvolupar la capacitat d'equilibri
 • Enfortir el sentiment de saber guanyar i perdre
Recursos
Materials
Una cadira/tamboret
Humans
L'educadora i els infants
Descripció de l’activitat:
L'activitat consisteix en què per numeració eliminatòria es tria un “rei Sol”, és a dir, l'infant que queda serà el rei; aquest s'haurà d'assentar a una cadira d'esquena als seus companys per tal que no vegi el que està passant al seu darrera. Els seus companys jugaràn un paper molt important, que és el dels altres planetes que l'envolten. Els planetes tindràn el nom de cada participant. Els planetes s'hauràn de col·locar dispersos per l'aula o pel pati i hauràn de preguntar-li al Sol quin hora és perquè es faci de nit. El Sol ha de contestar amb una xifra (ex: 5) tot indicant els passos (ex: de formigues, d'elefants, de marietes, etc.) que hauràn de fer els planetes per arribar a tocar-lo i guanyar el lloc del Sol i convertir-se en aquest mateix.
Observacions:
Adaptacions:
Tipus d’activitat: Joc tecnològic
Nom de l’activitat: Activitats clic
Edat: 4 – 5 anys
Temps: 45’
Espai: aula convencional o aula d’informàtica
Objectius:
-          Aprendre a utilitzar l’ordinador
-          Familiaritzar-se amb la tecnologia informàtica
-          Aprendre coneixements nous
-          Repassar coneixements ja treballats a classe
Recursos
Materials: ordinador


Humans: educador/a i/o auxiliar d’educació infantil

Descripció de l’activitat:
Realitzar diversos tipus d'activitats educatives multimèdia (puzzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres i altres).
Observacions:
Adaptacions:
-          Discapacitat visual: augmentar el tamany de la lletra de l’ordinador considerablement. Fins que l’infant sigui capaç de llegir el que hi ha a la pantalla.Nom de l’activitat: Activitats didàctiques

Descripció:
Els infants hauran de seguir les intruccions de l’educador i l’educadora, mitjançant unes pautes a seguir per aconseguir arribar al final de la gimcana el més ràpid possible.

Objectius:
Afavorir la motricitat fina/grossa en la realització de les fitxes
Fomentar el companyerisme i el respecte a l'hora de realizar tasques en grup o individuals
Facilitar materials o eines adequats a cada edat
Experimentar diferents textures, materials...(plastilina, teles, menjar...)
Afavorir/Incrementar la decisió pròpia en realitzar les fitxes.


Materials:
- Banyador, proteccions, gorro+taps (si convé), tovallola, xancletes, roba de recanvi...

Espai:
                - Al mateix centre

Temps:
horari: 10ºº-11ºº i de 15,30 – 16,30

Durada:
juliol-agost
3 dies a la setmana (alternant matí i tarda)

Destinataris:
Infants
Participants:
Infants i pares si volen, monitors.

Nom de l’activitat: Anar de colònies

Descripció:
Els infants hauran de seguir les instruccions de l’educador i l’educadora, durant la seva estada amb els seus companys.

Objectius:
Aprendre mitjançant l’exploració
Afavorir la relació grupal i individual
Explorar els diferents gustos, olors etc
Establir vincles afectius amb pares, alumnes i centres
Afavorir la decició propia de cada infant
Advertir dels posibles perills i accidents de la zona


Materials:
Cistella, mantells, banyadors, flotadors,  tovalloles de platja, crema solar, xancletes, etc.

Espai:
Població i voltants
Platja
Destí posat en comú amb els pares i monitors


Temps:
Variable
Durada:
Finals de juny-mitjans de agost
De divendres a diumenge (3 sortides) una per mes.
Juny (3 dies), juliol (1 pel poble), agost (decisió de pares, màxim 1 setmana)

Destinataris:
Infants
Participants:
Infants i pares si volen, monitors.

Nom de l’activitat: Activitats didàctiques

Descripció:
Els infants hauran de seguir les intruccions de l’educador i l’educadora, mitjançant unes pautes a seguir per aconseguir la finalitat de les activitats que el monitor vol.

Objectius:
Afavorir la motricitat fina/grossa en la realització de les fitxes
Fomentar el companyerisme i el respecte a l'hora de realizar tasques en grup o individuals
Facilitar materials o eines adequats a cada edat
Experimentar diferents textures, materials...(plastilina, teles, menjar...)
Afavorir/Incrementar la decisió pròpia en realitzar les fitxes.


Materials:
Material didàctic (punxons, plastilina, pintures, colors, fulls...)

Espai:
                - Al mateix centre

Temps:
horari: 10ºº-11ºº i de 15,30 – 16,30

Durada:
juliol-agost
3 dies a la setmana (alternant matí i tarda)

Destinataris:
Infants
Participants:
Infants i pares si volen, monitors.

Tipusd’activitat: Joc de noves tecnologies
Nom de l’activitat: Activitats Edu 365
Edat: 5 anys
Temps: 25 min
Espai: Qualsevol lloc on hi hagi un ordinador
Objectius:
-       Desenvolupar la coordinacióull-mà
-       Aprendre a utilizar les noves tecnologies
-       Afavorir l’atenció i la concentració
-       Conèixer formes colors.
Recursos
Material: -Ordinador
Humans:  Educador/a
Descripció de l’activitat: L’educador/a invita als infants a realitzar les activitats en línia de l’Edu365.
-Activitat de relacionar un cos humà amb diferents peces de roba
-Activitat de relacionar formes i colors
-Resseguir laberints
-Agrupar fruites i verdures
-Escoltar contes

Observacions:
Adaptacions: En el cas de tenir un alumne/a amb discapacitat (sensorial, motriu i cognitiva), durem a terme l’activitat amb el material específic adaptat a les seves possibilitats.

Tipus d'activitat: Joc noves tecnologies
Nom de l’activitat: Noddy - Prepara't per l'escola!
Edat: 3-6 anys
Temps: 30 minuts
Espai: Aula.
Objectius:
 • Afavorir el desenvolupament cognitiu.
 • Desenvolupar motricitat fina.
 • Familiaritzar-se amb les noves tecnologies.
 • Fomentar intuïció i estratègies.
 • Estimular els reflexos.
 • Adquirir llenguatge específic.
Recursos
Materials:
 • Taula
 • Ordinador o pc portàtil amb requisits mínims per instal·lar el joc:
Processador Pentium II 400 Mhz o superior, 64 Mb de RAM, Windows 98, lector de CD o DVD, targeta de so 16 bit, targeta gràfica 24 bit, altaveus o auriculars, ratolí.
 • Joc del Noddy
Humans:

 • L’educador/a per supervisar l’activitat.
Descripció de l’activitat:
El joc es divideix en 5 aventures diferents:
Depenen de l'aventura que tria el nen/a s'explicarà una història que succeeix a en Noddy i els seus amics de la terra de les joguines. Aquest conte anirà lligat a un parell d'activitats lúdiques que se li proposen a l'infant per tal de poder aconseguir resoldre l'aventura del protagonista, un cop completades les diferents activitats s'obtindrà unes monedes que es poden consumir anant a jugar a la Fira. Les activitats lúdiques proposades dins el joc posen en pràctica les habilitats i coneixements de l'infant amb les següents matèries:
 • Els números i l'aritmètica senzilla.
 • L'escriptura.
 • Formes, espai i mesura.
 • Seguir models.
 • Reconeixement dels colors.
 • Comprensió senzilla de música.
Observacions: Disposa d'una cartilla escolar virtual per avaluar els progressos de l'infant.
Adaptacions: Podem utilitzar un ordinador dissenyat per fer-ne ús persones amb algun tipus de discapacitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada