DINÀMIQUES DE GRUP


DINÀMIQUES DE GRUP

HABILITATS SOCIALS

Definim la dinàmica de grups com l’estudi de la naturalesa, del desenvolupament, de les interrelacions entre els individus d’un grup i la relació amb altres grups. La dinàmica de grups posa la seva atenció en el comportament de les persones en un grup i es proposa aprofundir en els factors que augmenten l’eficiència d’un grup o que poden contribuir a resoldre els problemes dintre del grup.
Les TDG (Tècniques de Dinàmica de Grup) són el conjunt de mitjans, instruments i procediments que, aplicats al treball en grup, serveixen per desenvolupar la seva eficàcia, fer realitat les seves potencialitats, estimular l’acció i el funcionament del grup per aconseguir els propis objectius. Les TDG són vivències que ajuden a clarificar i prendre consciència dels diferents fenòmens que es donen en un grup. Les TDG no són fins en si mateix, sinó instruments metodològics per experimentar la vida grupal en les seves diverses situacions, enfortir-la i modificar-la.
A la classe d’Habilitats Socials treballem de manera sistemàtica les Dinàmiques de Grup. El motiu és que considerem que les TDG motiven a l’alumne i el fan partícip del seu aprenentatge.  A més, per tal d’incentivar encara més la implicació dels alumnes , cadascú d’ells presenta una dinàmica. Es tracta de convertir les situació lúdiques en situacions d’aprenentatge. L’experiència ha estat positiva i gratificant. No només s’han aconseguit els objectius desitjats, si no que, a més, la classe ha reforçat vincles i ha gaudit.
Aquesta pàgina és una recopilació de totes les dinàmiques de grup desenvolupades pels alumnes de  CFGS  d’Educació Infantil.

MÓNICA, 30 DE MARÇ
ELI, 21 DE MARÇ


NOM DE  LA DINÀMICA O ACTIVITAT                                     

CUENTAME UN CUENTO


EDAT                                                 

A partir de 5 anys


OBJECTIUS

·                  Explicar la importància dels contes.
·                  Valorar els recursos a l’abast.
·                  Observar les diferencies  i les semblances entre els contes
·                  Treballar en equip
·                  Motivar a la participació de tots els membres de l’equip.DURADA

1 hora aproximadament dividit en:
­   1 part: explicar la dinàmica ( 5 minuts aproximadament)
­   2 part: repartir les 24 peces ( 5 minuts aproximadament)
­   3 part: reagrupar-se per imatges ( 10 minuts aproximadament)
­   4 part: imaginar una historia ( 10 minuts aproximadament)
­   5 part: explicar els contes ( 20 minuts, 5 minuts per a cada conte, mes o menys)NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS

 El grup de classe: 18 alumnes agrupats en 4 grups. 2 grups de 4 alumnes i 2 grups de 5 alumnes.


DESENVOLUPAMENT


L’educador/a prepararà 4 imatges que representin a 4 contes. Aquestes imatges seran retallades en 4-5  peces, perquè en total hi hagi 24 peces . Aquestes 24 peces, es repartiran per l’aula i cadascú haurà d’agafar una peça i trobar les altres peces que formen cada conte. En total sortiran 4 contes, i cada grup es repartirà en un lloc perquè es tenen que imaginar una historia relacionada amb la imatge que han format. Per la part del darrera de cada imatge i haurà un numero del 1 al 4, que donarà l’ordre als contes. La persona que a la peça hi tingui el numero, serà l’encarregat de parlar amb el grup que el segueix per poder donar continuïtat a la historia. Cada grup pot triar, a que sigui una sola persona el narrador de la historia o que cadascú faci un paper i representar el conte.
Una vegada cada grup ja te la historia haurà de tenir en compte que quan surtin a explicar el conte, els altres contes han d’estar relacionats entre ells, hauran de fer servir la imaginació.
La persona que tingui la peça amb el numero al darrera, serà l’encarrega de representar al grup i que podrà parlar amb els altres grups per poder lligar els contes.
El paper de l’educador/a serà en tot moment d’acompanyament amb els alumnes, i si tenen algun dubte, respondre i ajudar-los.
MATERIAL

Materials: les imatges dels 4 contes.Humans: els alumnes i l’educador/aPAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
­   Coordinar i dirigir en tot moment la dinàmica
­   Motivar  a que participin tots els alumnes
­   Resoldre els dubtes que puguin sorgir durant la dinamica


AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments

1 part
Han entens la dinàmica sense dificultat?
SI

NO
2 part
Al dinamitzador l’hi a costat repartir les peces?
SI
NO
3 part
Han reagrupat les imatges sense dificultat?
SI
NO
4 part


Els hi a costat imaginar una historia sobre la imatge?
SI
NO
5 part


Han explicat els contes i les histories estaven relacionades entre elles?
SI
NO
6 part
El representant de cada grup a tingut algun inconvenient?
SI
QUIN?
NO
OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

­   Respectar el silenci mentre es realitza la dinàmica. Moments de concentració i treball en equipMERCÈ, 21 DE MARÇ
les imatges parlen...una dinàmica molt dolça!
e

ALBA, 14 DE MARÇ


NOM DE  LA DINÀMICA O ACTIVITAT                                     

El dau


EDAT                                                 


A partir dels 15 anys.


OBJECTIUS

·             Reflexionar sobre la situació actual del grup.
·             Crear confiança en el grup.
·             Fomentar la cohesió del grup.
·             Identificar, reflexionar i solucionar possibles conflictes.   


DURADA

60 minuts aproximadament. És pot allargar més o menys el temps segons el nombre de preguntes que es vulguin fer en la dinàmica.


NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS

Grup classe.


DESENVOLUPAMENT

En principi, la dinamitzadora els explicarà als alumnes les instruccions abans de començar la dinàmica.

INSTRUCCIONS:

Tots els components del grup s’han de posar en rotllana. Tot seguit, una persona voluntària ha d’agafar el dau i tirar-lo al mig de la rotllana. A continuació, la persona que ha tirat el dau ha de llegir la pregunta que ha tocat. Cada persona, amb ell inclòs, ha de respondre a la pregunta. Després, un altre company agafa el dau i torna a tirar-lo realitzant la mateixa acció que el seu company ha fet anteriorment. Així successivament fins a que hagin respost les sis preguntes que té el dau. Les respostes s’han de contestar amb sinceritat.  

La dinamitzadora va anotant  les respostes de cada una de les preguntes de manera que, a l’acabar el joc, es comentarà el resultat de les respostes en grup i s’analitzarà la situació actual del grup.

Es contestarà les sis preguntes següents:

 1. Què fa que el grup estigui dividit?
2.       Com solucionem els nostres conflictes?
3.       Què pots  aportar al grup per a que hagi una millor relació entre els companys?
4.       Què és el que ens uneix com a grup?
5.       Què pots aportar tu al grup per a millorar la situació?
6.       Creus que la classe està unida? Per què?  

MATERIAL

·             Lloc: A classe.

·             Recursos humans: Grup classe i dinamitzadora.

·             Recursos materials: Necessitem una superfície quadrada tova (per exemple un quadrat d’espuma) folrada amb fieltro de colors que faci de dau amb preguntes escrites a cada cara. Cada pregunta estarà escrita amb  paper, folrada i amb velcro enganxat a cada costat del dau.

 


PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A

·             Donar les instruccions clares i concises que han de seguir els alumnes.
·             Coordinar i fer un seguiment de les preguntes.  
·             Anotar en un full les respostes de cada alumne.
·             Donar-li el temps necessari a cada alumne del grup.
·             Motivar als alumnes a respondre amb sinceritat.  


AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments

En principi, la dinàmica s’havia de realitzar a classe però es va realitzar al gimnàs. Crec que això va ser un petit inconvenient a l’hora de desenvolupar la dinàmica perquè al ser un espai gran la veu retronava i va ser més difícil mantenir el silenci en algun moment. El lloc idoni per fer aquesta dinàmica és a l’aula.

En general, la dinàmica va anar molt bé, els alumnes van seguir en tot moment les instruccions de la dinamitzadora i l’ordre que els hi tocava i responent amb sinceritat en tot moment. Al final, no tots els membres van contestar totes les preguntes perquè els costava molt arribar el seu torn. Això és degut al gran nombre de membres que hi havia realitzant la dinàmica (24 persones). Aquesta dinàmica és millor fer-la amb un nombre més petit de persones (15 persones).

D’altra banda, el paper de la dinamitzadora va ser correcte en tot moment. Va explicar bé les instruccions de la dinàmica, i va coordinar i motivar als membres per a que responguessin adequadament. També va fer una correcta valoració final  de les respostes.    

En general, s’han aconseguit els objectius de la dinàmica que eren reflexionar sobre la situació actual del grup, crear confiança i fomentar la cohesió del grup. Al mateix temps, també s’ha comprovat que no hi havia cap conflicte en el grup.


OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

Normes - consignes:

·             Respectar el silenci durant tota la dinàmica.
·             Respectar els torns de paraula.
                                         ___________________________________

Una vegada he realitzat la dinàmica he vist que es podia fer d’una altra manera. L’altra manera és que en lloc de fer les preguntes més en general, fer-les més concretes.

Una altra cosa que he observat a l’hora de fer la dinàmica és que la gent s’ha posat a parlar i he dit que callessin i no ho han fet i ha tingut que actuar la professora.

Al mateix temps he vist que aquesta dinàmica seria més adequada en un nombre més reduït de persones i en un lloc més acollidor com pot ser a l’aula.

Penso que aquesta dinàmica ens ha servit per a fomentar la cohesió del grup i saber reaccionar davant de possibles conflictes.

Pel que fa al desenvolupament de la dinàmica no canviaria res, ja que els objectius que m’havia plantejat s’han complit i crec que tot ha sortit força bé, molt millor del que em pensava.

  
FATIHA, 14 DE MARÇ

ELOI, 7 DE MARÇ

ANDREEA, 7 DE MARÇ

IRENE, 28 DE FEBRER


NOM DE  LA DINÀMICA O ACTIVITAT                                           
El rei ordena

EDAT                                                   
A partir de 10 anys

OBJECTIUS
-                    Afavorir la confiança amb el grup.
-                    Fomentar la cohesió del grup.
-                    Gaudir de la dinàmica.


DURADA
20 – 30 minuts aproximadament

NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
El grup de classe

DESENVOLUPAMENT
Es col·loca el grup en cercle i s’agafen de les mans. El/la dinamitzador estarà al centre, i començarà la ronda així: “Estimo el meu veí, el meu veí (nom d’un participant del grup)”. La persona nombrada surt al mig de la rotllana i diu: “El rei ordena que tots (dir una acció, per exemple, agarreu el turmell del de l’esquerra)!”
Quant tots hagin realitzat l’acció, es torna a la posició original (agarrats de les mans, formant una rotllana).
A continuació, el rei te que dir: “Estimo el meu veí, el meu veí (nom d’un participant del grup)”. I el rei ocupa el lloc del que a nombrat. I així successivament.

Variant:
Quant ja tenen ven assolit la primera fase, a més de que cada vegada que es fa una acció tornem a la posició original, aquest cop mantindrem les accions. I el dinamitzador serà el rei en tot moment.

RECURSOS
-                    Recursos materials:
o    Una aula
-                    Recursos humans:
o    Dinamitzador/a
o    Grup de classe


PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
-                    Coordinar i dirigir en cada moment el que han de fer els alumnes.
-                    Promoure i motivar la participació de tots els membres.
-                    Assessorar i/o resoldre dubtes que es generin.

AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
Preguntes als participants:
-                    Tornaríeu a fer aquesta dinàmica? Si
-                    Us ha agradat aquesta dinàmica? Si
-                    Que canviaríeu? No res.


Observacions que ha de fer el dinamitzador:
-                    S’ha afavorit la cohesió grupal? Si
-                    Ha afavorit la confiança amb el grup? Si
-                    Aconsegueixen centrar-se amb l’activitat? Si
-                    El/la dinamitzador/a ha utilitzat un to de veu suau i tranquil? Si
-                    El/la dinamitzador/a ha sabut posar-se en el seu paper que li correspon? Si


OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS
-                    Emocions:
o    Ens ha unificat més com a grup.
NOEMÍ, 28 DE FEBRER


NOM DE  LA DINÀMICA O ACTIVITAT

QUINA EMOCIÓ!

EDAT                                                 

 A partir dels 6 anys.


OBJECTIUS

-          Reconèixer les pròpies emocions i sensacions.
-          Vincular emocions, sentiments i records amb cançons.DURADA

-          30 – 40 minuts aproximadament. Podent-ho allargar més o menys segons el nombre de cançons que es vulguin posar.

S’haurà de tenir en compte el temps de preparació, explicació i possibles contratemps.NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS

Grup classe.


DESENVOLUPAMENT


PREPARACIÓ:

En un primer moment, tots els alumnes s’hauran de asseure a la taula, o si es prefereix distribuïts de manera aleatòria per la classe, de la forma més còmoda possible. Seguidament es repartiran uns fulls  (1*) en els  qual l’alumne haurà de posar el seu nom.  Dins d’aquest full estaran marcats el nombre de cançons que s’escoltaran per poder tenir un seguiment més clar.

El/la dinamitzador/a, haurà preparat amb antelació les cançons que voldrà posar en la dinàmica, y per tant, numerarà cada cançó amb un número per tal de poder relacionar-la amb el número de la fixa corresponent a cada alumne.

ACTIVITAT:

L’activitat consisteix a descriure quin sentiment, emoció, record o sensació ens causa una melodia o cançó en concret. Per tant, el/la dinamitzador/a començarà a reproduir les diferents musiques mentre que els alumnes aniran escrivint el que senten.
MATERIAL
 
-          Lloc:  Aula.

-          Recursos humans: Grup classe i dinamitzador/a

-          Recursos materials: Portàtil o radiocasset per reproduir la música.  USB amb la música que es desitja posar. (2*)
PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A

-          Coordinar els diferents passos que s’han de dur a terme.

-          Assessorar i respondre a possibles dubtes.

-          Acompanyar els alumnes en tot el procés de l’activitat.

-          Promoure i motivar la participació de tots els membres.


AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments

 L’avaluació del grup es realitzarà mitjançant una rubrica d’avaluació disponible als annexos (3*)

A més es disposarà del resultat de les fitxes per poder avaluar la dinàmica  i el seu resultat.


OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

 L’activitat es podrà adaptar segons l’edat afegint més o menys cançons segon l’estat de la classe.

També es pot variar l’activitat dient que posin gomets amb cares somrients o tristes segons el que transmetin les cançons. També es pot dir que representin aquella cançó amb un color.

En cas d’haver alguna persona amb alguna necessitat especifica es podrà adaptar l’activitat, com per exemple fent-la oral o buscant altres alternatives.

En cas de necessitar-ho es podrà demanar el suport d’un altre dinamitzador/a.

Es pot demanar que un per un cada infant vagui dient la emoció que ha sentit en cada cançó per fer-los participar a tots per igual.

[Quina Emocio!         Rubrica d’avaluació]
Tota la classe en general.                                                                                    Nota 9
Millorable   0
Adequat  1
Bé  2
Excel·lent  3


Escolta activament les cançons.
3


No escolta les cançons i fa altres tasques.
S’esforça per escoltar les cançons.
Escolta activament les cançons
Escolta activament les cançons i es mostra participatiu.
Sap reflectir les seves emocions en paraules.
3
No sap reflectir les seves emocions i no es mostra implicat
Li costa reflectir les seves emocions en paraules adequades.
Sap reflectir les seves emocions en paraules.

Es capaç de reflectir les seves emocions en paraules de manera exacta.

2
Expressa obertament les seves emocions.

No expressa les seves emocions.
En algunes ocasions expressa les seves emocions.
Expressa obertament les seves emocions.
Sempre expressa les seves emocions i entén els altres.

Gaudeix de l’activitat i es mostra participatiu.
3


No posa atenció, interès i no gaudeix de l’activitat
Gaudeix de l’activitat però el costa participar.


Gaudeix de l’activitat i es mostra participatiu.


Gaudeix de l’activitat i participa i a més a més ajuda als altres a interessar-se per l’activitat.

Correspondència de la puntuació amb la valoració:


Entre 0 - 3 :ES INCOMPETENT EN HABILITATS SOCIALS

Entre 3 - 5  : LI COSTA RELACIONAR-SE BE

Entre 5- 9  : COMENÇA A ADQUIRIR HABILITATS SOCIALS

Entre 9- 12: ES COMPETENT EN HH SS"ARA SÓC...", ANI,21 DE FEBRER
NOM DE  LA DINÀMICA O ACTIVITAT                                     

,, ARA SÓC...”


EDAT                                                 

+ 12 anys


OBJECTIUS

·         Conscienciar el nivell de seguretat en si mateix.
  
·         Descobrir i analitzar els temors provocats per la nostra inseguretat.

·         Conscienciar el nivell d'acceptació del nostre físic.

·         Augmentar l’autoestima.

·         Afavorir el treball en equip.

·                  Gaudir de la dinàmica.DURADA

 45 minuts aproximadament


NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS

 2 grups de participants


MATERIAL
ü  Espai ampli.
ü  Una caixa plena d’accessoris.
ü  Passarel·la dibuixada.

DESENVOLUPAMENT

Es divideix els participants en 2 grups.  En una capsa hi ha el material ( accessoris) amb antelació ja preparat i al terra una passarel·la dibuixada amb guix per la qual han de desfilar. Una persona diferent de cada grup ha de realitzar les consignes que el dinamitzador/a els hi digui. Tenen 30 segons per preparar-se i desfilar per guanyar. Els que millor ho facin, guanyarà més punts.  El judici seran els mateixos participants. A cada participant l’han d’ajudar l’equip en preparar-se per el desfili. En acabar l’activitat el coordinador/a donarà a cada participant un paper i un bolígraf en el qual han d’escriure com s’han sentit i si realment s’han sentit bé realitzant l’activitat o s’han sentit incomodes per alguna raó i explicar-ho.


Consignes:
ü  Per la passarel·la has de caminar, i fins a Brasil has d’arribar.
ü  Si la desfilada vols guanyar, a Marta E. has d’imitar.
ü  Molta roba t’has posat, perquè al fred has trobat.
ü  Qui a la galta tingui un cor ben dibuixat, al dinamitzador el te amorat.
ü  Miss Univers has de ser, per sentir-te bé.
ü  Si avui vols triomfar, un gran collar has de portar.
ü  Si t’agrada riure, amb un calçat de cada tipus has de caminar i somriure.
ü  Al cap t’has de posar, com mes cosa mes guanyar.
ü  Desfilada per la passarel·la, amb un pentinat diferent i divertit.
ü  Arracades i collars portaràs, amb les quals brillaràs.
ü  Si la desfilada vols guanyar, com un gat has d’actuar.
ü  La desfilada has de fer, caminant enrere i sense veure res.
ü  Ara un bon cuiner vull ser i un davantal i una gorra m’he de construir.


PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
El coordinador/a ha d’explicar correctament les instruccions i donar les consignes als participants. Quan han passat els 30 segons ha de fer-los parar de posar-se els accessoris i desfilar per la passarel·la. Quan els participants han escollit el guanyador anotarà en un paper els punts acumulats.AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments

  El grup classe han gaudit molt de la dinàmica i han assolit amb èxit els objectius encara que hi ha hagut un petit incident entre el Christian i la Mercè. Han participat tots i en general han treballat tots molt bé en equip. Han realitzat una bona escolta activa per escoltar les consignes ja que volien guanyar.
Jo, com a coordinador hauré de ser més clara en explicar les regles i començar en explicar i després fer els grups.
Aquesta dinàmica es de llarga durada si són molts els participants i en el nostre cas ( 24 persones)  és necessari 1 hora i 30 minuts per dur-la bé a terme.OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

Em vaig equivocar en premiar i donar punts als equips amb taps de plàstic, ja que els feia ser competitius, cosa no gaire bona ja que sense volgué apareixen conflictes que impedeixen en assolir els objectius proposats.  Aquesta dinàmica s’ha de realitzar al pati o en un lloc on es pot fer soroll. Per la seva dinàmica que es molt divertida i excitadora es impossible aguantar-se el riure i el crits.
Una bona proposta i opció seria que cada participant sense fer grups agafi una consigna i la realitzi tot sol i llavors desfilar, així pot ser s’evitaria el soroll i les incidències però llavors l’objectiu de treballar en equip s’hauria de treure.
EMOCIONS AMB IMATGES, CHRISTIAN, 21 DE FEBRER
L'ABISME. 1  de febrer de 2017
UNA CLASSE és :Comunicarse

anar tots a una

riure

gaudir

aguantar-se uns als altres

fer equilibris

vigilar

mantenir un cert ordre

expresar-se

estar pendent dels altres

gesticular

buscar estrategies

riure encara més!          


DINÀMICA DE COHESIÓ: REVOLUCIÓ A L’EMPRESA

EDAT                                                 
+18

OBJECTIUS
·                  Cohesionar els participants com a grup
·                  Establir un clima de complicitat
·                  Conèixer altres membres de l’empresa
·                  Trobar les coses positives en altres persones

DURADA
1 hora
NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
15 persones dividides en 4 grups
DESENVOLUPAMENT
Divisió dels grups amb la tècnica de dramatització
Joc1- saludar-se seguint consignes...
Joc 2- animar al departament deprimit...
Joc 3- salvar persones...
Joc 4- barra de llavis...
MATERIAL
Pintallavis
Targetes amb els noms dels departaments de l’empresa
PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
Dinamitzador
AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
Fer comentari en grup. Extreure conclusions

 Una llarga i bonica vida
Edat: + 18 anys
Durada: 1 hora aproximadament
Espai: Aula
Objectius:
 • Conscienciar que la vida s’ha de viure diàriament.
 • Ajudar a planejar el futur.
 • Ajudar a buscar metes.
 • Descobrir  la felicitat i la satisfacció
 • Fomentar l’autoestima
Recursos Materials:
-          Un llapis
-          Paper
-          Un regle
Recursos Humans: Coordinadors
Desenvolupament: : El coordinador/a sol·licita als participants que agafin un full de paper i dibuixin una línea horitzontal. A cada extrem de la línea, els participants hi col·locaran dos punts. El punt de l’esquerra representa la data de naixement, i el de la dreta representa la data de la mort.
A continuació, el coordinador/a sol·licita als participants, que escriguin davall els punts l’any de
naixement i l’any de mort, depenent els anys que creu el participant que viurà. A més a més, sol·licita que aquests posin un punt que representi on es troben entre la vida i la mort i que davall escriguin la data a la qual estem. A partir d’aquí, el grup haurà d’escriure les metes que ha aconseguit fins arribar al dia d’avui.
Seguidament, el coordinador/a donarà la mala noticia de que tot el grup està malalt, i que suposadament sols  els hi queda un any de vida. Així, els participants hauran d’escriure al mateix full quines són les metes que volen aconseguir i el motiu perquè les volen aconseguir .
Tanmateix el coordinador els ha donat una mala notícia, ara els hi explica una de bona. Els hi diu que hi ha una cura i cadascú dels participants ens dirà els seus motius pels que creu que és mereix curar ell/a. Tot això, es posarà en comú en la resta de companys.
Finalment, els participants ens diran en veu alta l’any de la data que ells creuen que moriran per fer-los-hi veure que queda molta vida per davant i que l’han de  gaudir moment a moment.
Paper del/ de la coordinador/a: Coordinar la dinàmica i portar-la a terme adequament, de manera que tots els participants la realitzin de manera correcta.
Avaluació: 
 • S’han assolit els objectius previstos?
 • Ha participat tot el grup?
 • Han gaudit durant l’activitat?
 • El coordinador ha coordinat la dinàmica correctament?
 • Els participants han col·laborat activament en la dinàmica?
Observacions:
Realitzant aquesta dinàmica, he observat que el conjunt classe ha col·laborat activament, tot i que el dia que la vaig realitzar moltes de les meves companyes no hi van poder ser.
Crec que vaig assolir els objectius previstos, ja que les meves companyes van parar-se a pensar que s’ha de viure el dia a dia. A més a més, aquestes van gaudir realitzant l’activitat i extraient totes les seves emocions, que van ser les que jo m’esperava, ja que cadascuna d’elles i totes les persones del món tenen motius suficients per gaudir al màxim de la vida. 
Suggeriments:
Podríem realitzar aquesta dinàmica amb alguna petita modificació. En canvi de fer-ho amb tot el grup, es podria realitzar petits grups de 5 persones i que aquestes expressessin les seves metes, sentiments i el motiu pel qual s’haurien de salvar.


                                      

Com podria ser diferent la teva vida?
EDAT                                                 
A partir dels 18 anys (persones adultes)
OBJECTIUS
- Facilitar als participants pensar amb més profunditat en alguns dels seus desitjos
- Afavorir la reflexió dels participants sobre allò què estan fent per aspirar els seus desitjos
- Afavorir l'activitat grupal i el treball en equip
- Desenvolupar la capacitat de parlar en públic sense pudors i temors
- Reflexionar sobre la importància de la comunicació
- Reflexionar sobre els pensaments dels altres i treure conclusions d'allò treballat
DURADA
Entre 45 i 60 minuts tot i què la dinàmica serà adaptada als participants.
NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
Més de 3 persones / Agrupaments de 3 persones
DESENVOLUPAMENT
L'activitat consisteix en què la dinamitzadora explica al grup què el primer pas per fer aquesta dinàmica és el d'assentar-se bé a la cadira i fer una activitat de respiració que els proposarà a continuació. L'activitat es repetirà 3 vegades i quan estiguin tots els participants relaxats i en silenci la dinàmica podrà començar.

La dinamitzadora els plantejarà el problema següent: Heu tingut una visita al metge i com a resultat de la visita només us queda un any de vida. Què faríeu en tot aquest temps? Us plantejaríeu la vida de manera diferent de com la teniu actualment? A continuació la dinamitzadora els facilitarà un full de paper a cada participant així com un llapis. El participants hauran d'escriure tot allò que hagin reflexionat sobre les preguntes fetes per la dinamitzadora. Tindran entre 5 i 10 minuts de temps aproximadament per pensar i reflexionar. Quan hagin acabat d'escriure tots, deixaran el llapis a sobre de la taula i doblegaran el paper on hauran escrit de tal manera que ningú vegi res del que hagi escrit el company. Seguidament la dinamitzadora passarà amb unes figures quadrades de colors fets de goma eva, totes posades en una caixa o en un sobre perquè ningú vegi res, i els invitarà a agafar una figura cadascú. Mitjançant la tècnica del «collage» es formaran grups de tres persones. Quan tots els participants tinguin la figura que han triat la dinamitzadora els farà assentar de la manera que cregui convenient (ex: els grocs a l'esquerra, els vermells a la dreta, els marrons al centre esquerra i els blaus al centre dreta). Després de què els participants estiguin assentats tal com els ha invitat la dinamitzadora continuarà el joc. El següent pas consistirà en què els participants de cada grup debatran entre ells els resultats de la primera part de l'activitat. Tindran al voltant d'uns 10 minuts de marge per discutir i canviar opinions. Seguidament comentaran a tot el grup quines conclusions han tret d'allò parlat.

La dinamitzadora, com a pas final haurà de preguntar a tots els participants, per ordre, el perquè de les seves respostes i quina cosa els deté de no fer allò que faríem si els hi quedaria només un any de vida. 
MATERIAL
- fulls blancs de paper per a cada participant
- llapis o bolígraf per a cada participant
- figures de goma eva de diferents colors
- mobiliari: cadires i taules
 PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
Dirigir la dinàmica:

- marcar els passos que els participants hagin de seguir
- observar els participants i revisar les seves respostes
- redirigir l'activitat si els participants aconsegueixen desviar-la
- conduir la dinàmica amb calma i alegria
- intervenir quan el grup ho necessiti
- intentar fer parlar a tothom amb la mateixa disponibilitat de temps
- donar la seva opinió per donar un exemple de com s'ha de fer la dinàmica

AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
Dinàmica:

                                            SÍ          NO                                  OBSERVACIONS
- Ha estat satisfactòria?
X- Ha estat divertida?

X


- Ha influenciat en el pensament d'algun participant?
X

Ha fet que una companya de classe plori de la emoció i la majoria del grup reflexioni sobre la seva vida.

El grup:

                                            SÍ          NO                                  OBSERVACIONS
- Ha participat?
X- Ha mostrat interès?

        X 

                                         
- Ha prestat atenció a la dinamitzadora?

X

Han prestat atenció tot i què ha hagut un moment en què la classe s'ha desbordat debatin sobre alguns temes que havien sorgit de l'activitat però poc a poc s'han tornat a incorporar amb el tema.

El/la coordinador/a:

                                            SÍ          NO                                  OBSERVACIONS
- Ha estat entès pels participants?
X- S'ha sabut explicar bé?

X


- Ha dirigit satisfactòriament el grup?

XOBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

Com a dinamitzadora del grup he sentit intensament l’empatia que els participants de la dinàmica han mostrat i d’interès en veure el que s'havia de fer. Considero la dinàmica realitzada una activitat satisfactòria pel simple fet que els participants han expressat clarament les seves emocions en quant al tema tractat i han aconseguit compartir les seves vivències amb la resta dels companys.

També s'han aconseguit els objectius proposat. Les persones participants han mostrat interès i han participat activament a l'activitat, cosa que dóna satisfacció al dinamitzador/a (en aquest cas jo mateixa)de saber que s'ha fet entès/a i què el tema ha estat interessant.

L'única cosa que canviaria és que, mentrestant els participants de la dinàmica pensen en allò què farien durant l'any de vida que els queda, posaria música relaxant per tal què la ment es relaxi i pensi clarament.
Aquest aspecte també crearia més ambient i donaria més confiança, seguretat, tranquil·litat, etc. als participants; així doncs, aquests/es deixarien de sentir-se inhibits/des.

Com a conclusió general només puc dir que he quedat molt satisfeta de la dinàmica però també molt moguda emocionalment, perquè no només als participant els he fet reflexionar sinó que a mi mateixa també. Ha sigut una auto reflexió i una lliçó que m'ha servit per posar ordre en els meus pensaments de certa manera.
Espero que les meves valoracions siguin les adequades i no haver-me equivocat!


                                  
Fem volar les pors
EDAT                                                 
Més de 16 anys
OBJECTIUS
-          Reconèixer les pors.
-          Buscar  solucions per superar les pors.
-          Conèixer altres punts de vista.
-          Alliberar-se de les pors.
-          Desenvolupar  empatia.
-          Adquirir confiança i seguretat en un mateix.
DURADA
1 hora aproximadament
NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
20 participants aproximadament.
DESENVOLUPAMENT
Primerament el dinamitzador repartirà un paper a cada participant on aquests hi hauran d’escriure una por que tinguin,  a continuació se’ls donarà un globus per a que hi posi el paper a dins i inflin els globus.
Un cop tots tinguin els globus inflats el dinamitzador els repartirà un cordill per a que se’l lliguin al peu, seguidament sonarà una música[1] i els participants hauran d’intentar petar els globus dels companys i evitar que petin el seu.
Quan tots els globus estiguin petats, cadascun dels participants hauran d’agafar un dels papers que han quedat a terra, es col·locaran tots en rotllana i un per un llegiran la por que hi hagi escrita en el seu paper i donaran una solució per superar-la. Un cop acabin de llegir-les totes, es repartirà novament un globus a cadascú per a que posin el paper a dins i l’inflin, per últim sortirem tots al pati i tirarem els globus al carrer, simbolitzant que les nostres pors marxen i que estan superades.
En acabar la dinàmica tornarem a l’aula i en farem una valoració.                        
MATERIAL
-          Globus
-          Paper
-          Bolígrafs
-          Cordill

PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A

En aquesta activitat el coordinador/a farà el paper de guia oferint instruccions en cada moment del que han de fer els participants, i observador de les reaccions del grup en general i de cada persona individualment pel que fa a l’empatia que mostra envers la por de la qual li toca opinar i buscar una solució.

AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments

El resultat de la dinàmica ha estat molt satisfactòria, ja que el grup ha participat molt i considero que la organització ha estat adequada i la coordinació correcta, tant del temps, de l’espai com  de l’ordre de les activitats.
Penso que ha agradat molt i pel que han dit els participants a l’avaluació final creuen que els companys els han ajudat a alliberar-se de les pors d’una forma divertida i els ha ajudat a reflexionar sobre ells mateixos i a mirar en el seu interior.

OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

Observacions: en el cas que els participants siguin més de 20 caldrà realitzar l’activitat en grups o serà necessari més temps per trobar solucions a totes les pors.

Suggeriments: és aconsellable realitzar aquesta dinàmica amb un grup on els participants tinguin una certa confiança, ja que tot i ser anònim, els participants han de donar la seva opinió (solució) oberta i sincerament.

Variants: en el moment de posar els papers dins dels globus per deixar-les volar es poden posar tots els papers dins d’un mateix globus i tirar-lo tots junts, però si el grup és gran i per a que puguin participar tots el components del grup és més aconsellable un globus per cadascú.
Una altra variant de la dinàmica és escriure situacions de la vida de les quals et vulguis alliberar.

Emocions: en aquesta activitat hi ha moments on els participants sentiran eufòria per petar els globus i també en el moment d’alliberar-se de les pors, en altres moments sentiran empatia i compassió per una altra persona, i  potser sensació d’alliberament quan algun company/a hi trobi una solució per la seva por.


 la granja

EDAT: a partit del 8 anys
TAMANY DEL GRUP: un grup gran
DURADA: entre 50 i 60 minuts
MATERIAL: folis, bolígrafs, pegament
OBJECTIUS:
·         Tenir una bona estratègia de joc.
·         Saber accepta si es perd o es guanya.
·         Tindre coordinació i cooperació entre els membres del grup.
·         Gaudir de la dinàmica.
DESENVOLUPAMENT:
La dinàmica consisteix en que el grup classe és divideixi en tres petits grups. Uns són els cavalls, els altres els porcs i les vaques. Cada grup farà un logotip al foli per tal de identificar-se i ser reconegut per els altres, s’enganxarà en un lloc visible.
Anirem al pati ens dividirem en tres zones, cada grup tendra la seva casa per salvar-se. El joc consisteix en que les vaques han d’agafar els porcs, els porcs als cavalls i els cavalls a les vaques. Quan s’agafa la persona queda eliminada.
AVALUACIÓ:
S’han aconseguit els objectius proposats, perquè no agut baralles, hi havia bona coordinació, cooperació i el grup ha gaudit de la dinàmica.
La dinàmica en general estava força bé però faltava donar més normes, per què vaig veure que alguns animals estaven massa temps parats sense sortir de la casa i no participaven gaire. Per això havia d’haver normes especificant el temps que havien de quedar a casa i a fora.
Aquets detalls de la dinàmica no és veuen fins que es posen en practica.
Crec que també seria diferent posar-la en practica amb infants.
VARIANTS:
És poden varia els personatges
OBSERVACIONS:
Vaig veure que al fer al segon cop la dinàmica van sorgir més idees de com poder varia la dinàmica com per exemple afegint més cases per salvar-se.

                               

Despertar a la jungla
EDAT                                                 
5 anys
OBJECTIUS

·         Afavorir la comunicació i l'escolta activa.
·                  Desenvolupar la imaginació
·                  Fomentar la creativitat
·                  Alliberar tensió
·                  Descarregar energia

DURADA
15 minuts aproximadament
NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
A partir de 10 persones.
DESENVOLUPAMENT
El dinamitzador convida els membres del grup a imaginar que és de nit i que tots els animals de la jungla estan dormint. Amb les primeres hores del dia es comencen a despertar, es mouen i s'estiren. Al mateix temps, van saludant-se fent el soroll de l'animal que han escollit, al començament molt fluix i cada cop més fort, fins a arribar a la màxima intensitat, com més escàndol millor. Posteriorment, els sons aniran perdent força fins a arribar al silenci, representa que torna a ser de nit.

MATERIAL
Una sala amplia
 PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
El dinamitzador convida els membres del grup a imaginar que és de nit i que tots els animals de la jungla estan dormint.
AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
T'has sentit còmode fent la dinàmica
Han entès la dinàmica
Els hi ha costat triar l’animal
Han respost bé amb la dinàmica
OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

La dinàmica per dur-la a terme millor, necessitaríem una aula molt gran i posar una llum per graduar-la i anar posant-la en marxa per tal de que els animals es vaguin despertant.                                                                


EL MEU COR
EDAT                                                                               

Més de 18 anys

OBJECTIUS
·         Conèixer l'amor cap a un mateix.
·         Entendre cap a qui tenen sentiments d'amor i amistat.
·         Saber qui és la persona més propera a ells/as.
·                  Promoure el canvi d’opinions.

DURADA
L'activitat durarà al voltant d'uns 45 minuts, encara que dependrà molt dels participants, ja que ells són els que decidiran si volen expressar i compartir les seves opinions o no amb els companys

NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
18 participants
DESENVOLUPAMENT

El primer que farem serà explicar-los que han de dibuixar un cor que ocupi tot el foli, i que aquest l'han de partir en tantes parts com a persones importants per a ells/as troben en el seu cor, (incloent- se a ells/as mateixos/as.)

Aquesta repartició dependrà del sentiment que troba cap a un mateix i cap als altres, és a dir, si es volen molt, deixaran un tros molt gran, si es volen poc serà molt petit, i així amb totes les persones.
També podem guardar un espai per a persones importants per a nosaltres, les quals encara no estan en la seva vida o ja sen han anat de la seva vida. També poden deixar espais en blanc si el desitgen.
Després dins de cada espai, posaran el nom de la persona que han triat per a aquest espai en concret.

Per realitzar aquesta part els deixarem 15 minuts, ja que és una tasca bastant difícil de realitzar, perquè han de mirar-se a ells/es mateixos/es i meditar sobre els sentiments i les persones importants de la seva vida.

Passats els 15 minuts, el grup es dividirà en 3 grups de 6 i un de 5, ja que som  18 persones, però la quantitat de persones del grup es pot modificar en funció de les persones que troben en classe, perquè d'aquesta manera tots els grups tinguin més o menys, la mateixa quantitat de persones.

Una vegada estiguin en grups, la qual cosa hauran de fer serà comentar entre tots els membres, si els ha resultat difícil o fàcil triar a les persones que han posat, perquè els ha resultat difícil, si han dubtat en posar a algú, perquè han dubtat, …
Per realitzar aquesta tasca deixarem entre 10 i 15 minuts perquè així puguin expressar tot allò que desitgi. Aquesta marge de 5 minuts dependrà de com les vegem de lliurades en la tasca a realitzar dins de l'activitat.

Una vegada això realitzat, es posaran en cercle tota la classe, una altra vegada amb els seus dibuixos, per així poder compartir l'experiència amb la resta dels companys/es.
En aquest moment l’educadora direm que a partir d'ara respectant el torn, poden anar mostrant els seus dibuixos, explicar-los i comentar amb els altres el que han sentit en realitzar l'activitat.

Mentre ells/es estan explicant com han repartit el seu cor, a qui han posat, perquè ho han posat, si els ha resultat difícil… l'educadora anirà intervenint fent preguntes com: si s'han adonat del que s'estimen a ells/es mateixes, com és de gran el lloc que ells mateixos ocupen en el seu cor, si han posat, si no, si han posat algú que ja no està entre ells...

Per realitzar la part final de l'activitat deixarem uns 20 minuts, ja que com sempre, al principi costa expressar-ho però després tots/es volen fer-ho.
Una vegada realitzat això, i tota la que hagi volgut hagi parlat, es donarà per finalitzada la sessió, i es reflexionarà de la importància d’estimar- se a un mateix, ja que si això no és així no es pot voler a ningú.
MATERIAL
Paper i retoladors, CD amb música clàssica.


PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
El paper de l’educador/a es treballarà mitjançant l'observació dels participants, encara que també tindrem una sèrie de preguntes que contestarem en finalitzar l'activitat sobre la base del que hàgim observat, aquesta avaluació serà en general i objectiva.


AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
1. S'han posat a ells al cor?
2. Reconeix el seu amor propi?
3. S'han adonat del sentiment d'amor i amistat?
4. S'han adonat de qui és la persona més propera per a ells?
5. Han posat i han tret a persones que ells creien que no eren importants i després les han tornat a posar?
6. Els ha resultat difícil reconèixer el sentiment que tenen feia ells mateixos
?

OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS

Cal dir que per als participants ha sigut difícil poder fer les particions del cor amb les diferents persones de la seva vida, ja que, tenien moltes persones a qui incloure al cor. També una vegada ja ho havien dividit i escrit, se’n donaven compte que s’havien deixat a gent.
La participació del grup ha sigut molt alta, i s’ho han passat molt bé. I sobretot, que els hi ha agradat molt.
Moltes gràcies a tots, per participar a la meva dinàmica. L’abisme
Edat:
A partir de 7 anys
Durada:
Uns 25-30 minuts
Nº de persones:
Entre 10-20
Espai:
Aula gran
Objectius:
-      Conèixer els membres del grup
-      Esbrinar els seus aspectes
-      Utilitzar el llenguatge no verbal (gestos)
-      Gaudir de la dinàmica
-      Desenvolupar la imaginació i creativitat
Desenvolupament:
El coordinador, abans de que entrin els participants, prepararà la dinàmica posant un banc, cadires o cinta adhesiva a terra traçant o formant línies rectes on es posaran els participants. Al costat del banc o cadira posar matalàs a terra per protecció (si fos necessari). Un cop muntat tot, el coordinador dirà que tots els participants es posin dalt de les cadires, banc o cinta en línia i els explicarà que ara es tenen que imaginar que és troben dalt d’una muntanya, vora del precipici i que tindran que anar-se canviant de lloc respecte als seus companys segons les qualitats que digui el coordinador, però sense parlar, només amb gestos. Alguns dels aspectes poden ser ordenar-se de més gran a més petit, per edats, per la mida del cabell, pel color dels ulls... entre d’altres.
Al final de la dinàmica es faran els comentaris oportuns per explicar com ha anat, quines han estat les experiències, que els ha agradat més, que menys...
Recursos:
Materials:
Un banc de fusta, cinta adhesiva, cadires, mocadors, matalassos
Humans:
Els participants i el coordinador
Paper del coordinador o de la coordinadora:
-      Preparar l’espai
-      Col·locar el grup en línia
-      Explicar la dinàmica i iniciar-la
-      Vigilar que es faci correctament
-      Ajudar a resoldre els problemes o conflictes si se’n formen
Avaluació (de la dinàmica, del grup i del coordinador) Si cal annexar els instruments:
-      Saber si els ha servit per conèixer més informació dels companys
-      Si els ha agradat i han mostrat interès
-      Si ho han fet tot mitjançant el llenguatge no verbal
-      Mirar si tothom ha participat i el que no perquè
-      Si el coordinador ho ha explicat bé i de forma entenedora


Observacions / Suggeriments / Variants / Emocions:
La dinàmica ha sortit molt satisfactòria a nivell grupal ja que els objectius principals s’han complert. S’ha treballat en equip, ha hagut confiança entre tots i principalment han gaudit i s’ho han passat molt bé. Tot i que també s’ha de dir que al començament els ha fet una mica de respecte fins a enganxar el fil de la dinàmica.


 ENTÉN EL MEU MISSATGE


Edat: A partir de 10 anys


Durada: 45 min aproximadament

Nombre de participants:Fins a 20 persones.


Espai: Aula amplia

RECURSOS
Materials:

-      Varies targetes amb missatge.
-      Folis
-      Bolígraf o llapis
Humans:
-      Educador/a
-      Alumnes


Objectius:
-      Treballar la capacitat i habilitat per donar i rebre missatges a través de les expressions facials i gestuals.


Desenvolupament:
1.- L’educador/a haurà preparat una sèrie de targetes en les quals apareixerà escrit un missatge curt.
2.- Els participants hauran de seure formant una rotllana.
3.- L’educador/a entrega un foli a cada participant i explica el funcionament de la Dinàmica: els participants només podran utilitzar les expressions i el seu cos per transmetre als demés el missatge que hi haurà a la seva targeta. La resta dels participants hauran d’escriure el missatge que han captat i el nom de la persona que l’ha emès.
4.- L’educador/a tria un participant o demana un voluntari per començar el joc i li entrega una targeta amb un missatge. Disposa de tres minuts per transmetre’l.
5.-  Els altres participants observaran en silenci la representació. No podran fer preguntes ni comentaris. En acabar, els participants, de manera individual, anoten al seu foli el missatge que han captat.
6.-  Passats els tres minuts cada participant, per ordre, llegeix el que ha captat, quan tots hauran llegit el que han interpretat, l’emissor donarà a conèixer el missatge correcte.
7.-  Es continua amb el mateix procediment fins que tots els participants transmetin un missatge als seus companys.
8.- Guanya el o els participants que aconsegueixin que més persones hagin captat correctament el seu missatge.
9.- L'educador/a demana l’opinió de l’activitat als participants i, si s’escau, es pot fer un petit debat.


Observacions: Una variació seria, fer seure a tots els participants en rotllana, un participant haurà de dir-li a l’orella al company de la seva dreta un missatge curt que li haurà dit l’educadora, la resta dels participants haurà de repetir aquesta acció fins arribar a l’últim participant. Aleshores aquest haurà de dir el missatge que ha rebut en veu alta, i s’haurà de comparar el missatge final amb ha donat l’educadora. Es repetirà el joc tantes vegades com participant hi hagi per a que tots tinguin la possibilitat de començar a passar el missatge. 


Avaluació: Observarem si els infants s’han mostrat participatius en el desenvolupament de l’activitat, si han gaudit. També es molt important observar la capacitat d’expressió de cada nen i nena; i la capacitat d’observar i desxifrar els missatges.


 DIBUIXANT A CEGUES


Edat: A partir de 10 anys.


Durada: 45 min aproximadament.

Nombre de participants: Fins a 20 participants.


Espai: Aula amplia

RECURSOS
Materials:

-      Folis
-      Bolígraf o llapis
-      Mocadors per tapar els ulls
Humans:
-      Educador/a
-      Alumnes


Objectius: Identificar la necessitat de la participació activa i col·laboració de tots els integrats per obtenir bons resultats en el treball en equip.


Desenvolupament:
1.- L'educador/a col·loca un foli per cada grup a la seva taula, les taules han d’estar separades. Tot seguit, forma els grups de 3 a 6 persones i els indica la taula en la qual treballaran.
2.-  En aquesta Dinàmica tots els integrants de cada grup participaran per torns, dibuixant en un foli amb els ulls tapats. Cada integrant del grup dibuixarà l’element que l’indicarà l’educador/a. Tots els integrants del grup dibuixaran en el mateix foli, és a dir, afegirà el seu element als dibuixats anteriorment.
3.-  Mentre participa un integrant, la resta del grup pot orientar els seus avenços amb aplaudiments. Quan dibuixi en el lloc correcte, els aplaudiments  seran forts. Si ho està fent incorrectament, els aplaudiments seran més febles. No es pot orientar amb paraules.
4.-  El primer dibuixant de cada grup es tapa els ulls i comença a dibuixar el que l’indica l’educador/a. Primer Dibuixant: Dibuixa una casa amb dues finestres i una porta.
Segon dibuixant: Un arbre al costat de la casa.
Tercer dibuixant: El sol sobre la casa.
Quart dibuixant: Les muntanyes darrere  la casa.
Cinquè dibuixant: El pare, la mare i els seus fills caminant cap a la casa.
Sisè dibuixant: Un gos prop de la casa.
5.-  La dinàmica continua  fins que participen tots els integrants de cada grup. Una cosa molt important és que el motiu que es dibuixa ha de ser sempre el mateix per a tots els grups. Al final es comparen els dibuixos i guanya el grup el dibuix del qual estigui més aconseguit.
6.-  L'educador/a demana l’opinió de l’activitat als participants i, si s’escau, es pot fer un petit debat.


Observacions: Per a nens i nenes més petits, en comptes de fer-los dibuixar amb els ulls tapats, els donaríem els elements ja dibuixats i retallats els haurien d’enganxar a la fulla de manera que el dibuix final tingues sentit.


Adaptacions: Un infant sord o sordmut, en compte de tapar-li els ulls, dibuixarà mirant al davant on els seus companys li donaran les indicacions mitjançant gestos.


Avaluació: Observarem si els infants s’han mostrat participatius en el desenvolupament de l’activitat, si han gaudit. També observarem si interpreten de manera correcta les indicacions del grup, la coordinació i el treball del grup.

 ELS SUBMARINS


Edat: A partir de 8 anys


Durada: 10 min aproximadament

Nombre de participants: Il·limitat


Espai: Aula amplia

RECURSOS
Materials:

-      Mocadors per tapar els ulls
Humans:
-      Educador/a
-      Alumnes


Objectius: Fomentar la confiança i el treball en equip entre els integrants d’un mateix grup. També serveix per treballar la coordinació.


Desenvolupament: Es  formaran equips de 3 a 6 integrants, els quals s’han d’agafar per la cintura o per les espatlles. Tots han de portar els ulls tapats excepte l’últim.
El joc tracta de que els equips es vagin movent per tot l’espai disponible guiats únicament per les instruccions de l’últim de la filera. L’objectiu de cada submarí és no xocar amb els altres submarins.
L'educador/a demana l’opinió de l’activitat als participants i, si s’escau, es pot fer un petit debat.


Observacions: Si es disposa de molt espai, es poden utilitzar taules com si fossin “obstacles”, aleshores els submarins han d’evitar els altres submarins i els obstacles.

Adaptacions: Un infant cec podrà participar sense dificultat, tenint en compte que no podrà ser la persona que guií el submarí.
Un infants sord o sordmut podrà participar, però, en no poder sentir les indicacions del guia haurà de coordinar molt més els seus moviments amb els dels companys, deixant-se portar.


Avaluació: Observarem si els infants s’han mostrat participatius en el desenvolupament de l’activitat, si han gaudit. També observarem la coordinació, l’enteniment entre els participants d’un mateix grup i el treball en equip.
Per què estàs aquí?
Collage

EDAT                                                 
Adults

OBJECTIUS

·                  Promoure el canvi d´opinions
·                  Afavorir el coneixement mutu
·                  Potenciar l´autoestima
·                  Identificar els propis valors i preferències
·                  Expressar les pròpies idees lliurement
·                  Afavorir l´escolta activa i la comunicació
·                  Estimular la imaginació i la creativitat
·                  Potenciar la capacitat de saber ser assertiu
·                  Desenvolupar l´expressió verbal
·                  Parlar amb propietat
·                  Potenciar els aspectes positius dels participants
·                  Aprofundir en el coneixement interpersonal

DURADA
60 minuts aproximadament


NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS

15 participants


DESENVOLUPAMENT
Els participants d’aquesta dinàmica de grup es dividiran en tres grups de cinc. La creació dels subgrups la farem de manera aleatòria seguint el mètode Oxford i donant un número a cada membre de la següent manera: 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5. Després els números uns s’agruparan, els números dos s’agruparan i així successivament. A continuació la coordinadora els explicarà el funcionament de la dinàmica i després els repartirà el material pertinent: una cartolina per a cadascú, diaris i revistes, tisores, pegament de barra i retoladors o bolígrafs. En acabat, els demanarem que dobleguin la cartolina per tal d’obtenir dues parts. En una part farem un collage donant resposta a la pregunta perquè has escollit estudiar educació infantil, “Per què estàs aquí? Disposarem de 20-25 minuts per dur a terme aquesta part de la dinàmica. Una vegada haguem confeccionat un collage donant resposta a la pregunta, passarem la nostra cartolina cap al company o companya situat a la nostra dreta. Aquest company /a ha d’escriure una virtut que tenim i una actitud que hem de millorar a l’hora de treballar amb els infants. Disposem de dos minuts per escriureu. Ho farem així successivament fins que tots els participants de cada taula ho hagin fet. Després un per un anirem exposant en veu alta les raons que ens van portar a estudiar aquest cicle d’infantil i també quines virtuts tenim per treballat amb infants i quines mancances segons l’opinió dels nostres companys i companyes. També podem valorar si hi estem d’acord o no i el perquè, tot ben raonat. L’objectiu principal és ser capaços d’utilitzar la llibertat d’expressió de forma assertiva d’una banda i d’acceptar les crítiques que esperem que siguin constructives i ens ajudin a millorar.


MATERIAL
·                  Una sala àmplia
·                  Taules i cadires
·                  Cartolines
·                  Revistes i Diaris
·                  Tisores
·                  Pegament de barra
·                  Retoladors o bolígrafsPAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
La coordinadora ha d’explicar clarament el que es durà a terme en aquesta dinàmica. Abans de començar s’ha de tenir clar com es realitzarà. És l’encarregada de portar tot el material necessari per realitzar l’activitat i controlar el temps per a cada activitat. No es pot improvisar per tant tot ha d’estar ben programat.

AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
·                  DEL GRUP
T'has sentit còmode fent la dinàmica
Quina sensació has experimentat
T'ha estat fàcil dir qualitats positives de tots els membres del grup
T'ha sorprès el que t'han escrit sobre tu
Com t'has sentit al llarg de la dinàmica
Estàs d’acord amb l’opinió que els teus companys han donat sobre tu
Quines conclusions treus després d’haver fet la dinàmica
Què hem après
Creus que has de millorar en algun aspecte concret

·                  DE LA DINÀMICA
S’hagués pogut plantejar d’una manera diferent
Els participants han tingut prou temps per realitzar les diverses activitats de la dinàmica
Afegiríem una altre tipus de material

·                  DE LA COORDINADORA
Ha estat capaç de transmetre tota la informació necessària per dur a terme la dinàmica
Hi havia tot el material necessari per realitzar les activitats
Ha moderat el grup quan ha estat necessari
Alguna observació que es pot millorar


OBSERVACIONS / SUGGERIMENTS / VARIANTS / EMOCIONS

Després d'haver realitzat la dinàmica a l'aula potser seria convenient donar més temps a l'hora de fer el collage. A més a més, els grups eren de tres persones i crec que seria aconsellable que fossin de quatre a sis persones perquè hi hagi més intercanvi d'opinions.                                     
Perduts a la lluna

EDAT                                                 
A partir de 12 anys

OBJECTIUS
-          Aprendre a cooperar en grup
-          Prendre decisions en grup
-          Adonar-se que es resolen millor els problemes en grup que individualment
-          Apreciar que els encerts col·lectius són superiors als individuals


DURADA
Una hora (depenent de la grandària del grup)

NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
Tota la classe

DESENVOLUPAMENT
L’animador diu als participants:
“Heu d’imaginar que sou astronautes i que es trobeu perduts a la lluna; us heu allunyat excessivament de la nau i heu de tornar a ella”

El joc consisteix a ordenar una sèrie d’objectes segons el valor que tenen per la supervivència a la lluna, i ells han de decidir quins són aquests objectes per ordre d’importància. Per això se’ls hi entregarà el full 1 a cada participant, i se’ls hi demanarà que el responguin individualment.
L’animador llavors divideix el gran grup en subgrups de 5 persones i els individus que hauran de decidir per consens l’ordre dels objectes, reflexionant i raonant cada individu els criteris que ha seguit per elaborar la seva llista individual.
La unanimitat és difícil d’aconseguir, pel que l’ordenació no satisfarà tots els membres. Malgrat això, s’ha d’intentar disposar de manera tots puguin estar més o menys d’acord amb ell (disposen de mitja hora per arribar a una opinió col·lectiva).
Quan hagin finalitzat i arribat a un acord conjunt, l’animador els entrega el full 2 amb les solucions correctes proporcionades per la NASA perquè comprovin i comparin els encerts individuals i els obtinguts en grup.

MATERIAL
3 models de fulls i bolígrafs per a cada participant

PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
Observar i proporcionar el material necessari.


OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS
En comptes de tractar un tema fictici, ho podem portar a la realitat per decidir amb unanimitat què hem de prendre d’excursió, etc., i en comptes d’objectes pot fer-se una llista d’avantatges i desavantatges respecte a viatjar a una ciutat determinada per a final de curs, etc.

ENS CONEIXEM??


EDAT                                                 
+ 18
OBJECTIUS
·                  Apreciar els sentiments que desencadenen els nostres records i experiències.
·                  Desenvolupar la memòria.
·                  Tenir empatia.
·                  Identificar fins quin punt som capaços de compartir vivències importants per a nosaltres.
·                  “Conèixer altres” facetes dels companys i companyes.
·                  Passar-ho bé.
DURADA
60 minuts
NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
15  participants (agrupats en tres grups de cinc)
DESENVOLUPAMENT
En primer lloc, el dinamitzador/a explicarà als participants que els records són trossets del nostre passat que tenim guardats com a tresors molt estimats. Partint d’aquest punt, repartirà bolígrafs o llapis i un full en blanc i, els invitarà a que escriguin una història que faci referència a ells ( alguna cosa que els ha passat, història o experiència).
Un cop l’hagin escrit, l’entregaran al dinamitzador/a, aquest/a els barrejarà i els deixarà a una banda.
A continuació, formarà grups amb la tècnica del trencaclosques, és a dir,  retallarà fotos amb diferents formes per confeccionar un trencaclosques, on cada participant haurà de buscar les peces que falten per completar-lo. Un cop l’hagin trobat, ja estarà el grup constituït.
Després el dinamitzador/a  repartirà una història a cada membre del grup per a que entre tots esbrinin qui l’ha escrit.
Finalment, amb tots els participants posarem en comú les hipòtesis plantejades i, el dinamitzador/a preguntarà perquè creu que és d’aquella persona.
MATERIAL
-Un full per a cada participant
-Llapis o bolígrafs per  tothom.
-Fotografies per fer agrupaments amb el mètode collage.
PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
Explicar en què consisteix la dinàmica
Propiciar un ambient agradable 
Fomentar la confiança entre els participants.
Fer de guia durant l’activitat
Observar i resoldre dubtes.


AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments

ÍTEMS
molt
bastant
poc
gens
La dinàmica s’ha adequat al temps establert

x


Els/les  participants els ha resultat fàcil agrupar-se
xEls/les participants han sigut capaços d’exterioritzar sentiments i/o vivències importants

x


Els/les participants han conegut de qui era cada història
xEls/les participants han gaudit durant la realització de la dinàmica

x


La coordinadora ha explicat correctament el funcionament de la dinàmica
La coordinadora ha incentivat un ambient agradable i de confiança
xLa coordinadora ha  resolt els dubtes sorgits
x
OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS
Aquesta dinàmica es pot realitzar a l’educació infantil canviant la redacció d’històries i/o experiències per l’aportació d’objectes personals que els infants apreciïn.
Després de dur a terme aquesta dinàmica he pogut apreciar que, en realitat exterioritzem sentiments i emocions que ens afecten negativament emocionalment en les persones que tenim més confiança i, molts cops, no pas amb els companys i companyes de classe. D’altra banda, penso que dins de les nostres possibilitats, al llarg dels dos cursos hem creat uns forts lligams afectius entre algunes persones del grup, lligams que marquen la diferència de la resta de companys.

                           

FORMEM GRUPS
EDAT             
A partir de 18 anys
OBJECTIUS
Ø  Formar grups aleatoris per realitzar la dinàmica
Ø  Diferenciar les cançons
Ø  Gaudir de l’activitat proposada
DURADA
Uns 5 minuts aproximadament
NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
Tota la classe
DESENVOLUPAMENT
La dinamitzadora, haurà preparat prèviament paperets amb noms de cançons conegudes. 
Els participants hauran d’agafar un paper per persona i buscar el seu grup.
MATERIAL
Papers amb els diferents noms de cançons.
 PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A
Ø  Repartir els paperets per a que el grup formi subgrups
AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
La formació de grups no va resultar satisfactòria, ja que tenia els papers preparats per a tota la classe i al faltar gent hem va quedar desquadrat 
OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS
La gent no coneixia les cançons, podrien haver estat cançons infantils, i cada participant interpretar-la de manera entenedora

                            
EL TERRATRÈMOL
                                     

EDAT A partir de 18 anys
OBJECTIUS

Ø    Crear un ambient positiu i divertit
Ø    Conèixer les pròpies capacitats físiques
Ø    Coordinar els moviments del cos (velocitat de reacció i desplaçament)
Ø      Estimular l'autoconfiança i la confiança amb el grup/classe 
       Gaudir de la dinàmica proposada

DURADA
Uns 35/40 minuts aprox.
NOMBRE DE PARTICIPANTS/AGRUPAMENTS
Tota la classe
DESENVOLUPAMENT
Un cop fets els grups de 3 de manera aleatòria, dues persones s’agafen de les mans cara a cara
 per formar una casa . Dins d'ella es col·loca una altra persona que fa d'inquilí . Així es formen
 tots els grups, tenint en compte que una persona sempre ha de quedar-se fora(per tal de poder
 entrar al grup si algú es despista)
 
La dinamitzadora anirà dient : 
 " Casa" : Totes les cases, sense trencar-se, han de sortir a buscar un altre inquilí .
 Els inquilins no es mouen del seu lloc .
 
" Inquilí " : Els inquilins surten de la casa on han de buscar-ne una altra . 
Les cases no es mouen de lloc .
 
" Terratrèmol " : S'ensorren les cases i escapen els inquilins, per a formar nous grups .
MATERIAL
No es necessari
 PAPER DEL/DE LA COORDINADOR/A

Ø  Animar al grup
Ø  Observar al grup per fer l’avaluació posteriorment

AVALUACIÓ (de la dinàmica, del grup I del coordinador) Si cal annexar els instruments
Al començament de l’activitat no es van entendre prou bé les consignes, però desprès vaig observar com la gent ho anava entenent, i gaudint de la dinàmica
OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS/VARIANTS/EMOCIONS
Una variant, podria ser afegint música, de tal manera que, mentre no sones res, es podria donar la consigna, i un cop soni, realitzar la consigna abans que es torni a parar la musica


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada